Yazılar

Karpal Tünel Nedir ?

El parmaklarına giden median sinir bir bağ dokusu kılıfı içinden geçer bu kılıfa tünele benzediği için karpal tünel denir. Bu tünel çok kullanılmaya ve kireçlenmeye bağlı olarak kalınlaşır ve içinden geçen siniri sıkıştırır.


Kübital Tünel Sendromu

Eğer 4. ve 5. parmaklarımızda uyuşukluk hissediyorsak ve dirseğimizden başlayan bir ağrı varsa ulnar sinir basısından kubital tünel sendromundan şüphelenmek gerekir.