Yazılar

Boyun Fıtığı Nedir ?

Boyundaki omurların arasında disk denen yastıkçıklar bulunmaktadır. Bu yastıkçıklar kıkırdaktan oluşan sert bir dış halka (annulus) ve bunun içinde hapsedilmiş olan jel kıvamındaki bir maddeden (nucleus) oluşmaktadır. Yaşlanma veya travma sonucunda boyunda disk materyalinin yırtılması, parçalanması ve kanal içine doğru yer de>


Hazırlayıcı Faktörler Nelerdir?

Hazırlayıcı faktörler nelerdir ?

·   Sigara içimi


Servikal Dar Kanal

Servikal omurlarda ve disklerde dejeneratif değişikliklerin sonucunda gelişen spinal kanalda daralmaya bağlı olarak el ve ayaklarda uyuşukluk ya da güçsüzlük gibi belirtilere neden olan omurilik basısı.


Tanı-Teşhis

Teşhis yöntemleri

Manyetik resonans görüntüleme (MRG- emar)


Tedavi

Tedavi

Tutucu tedavi


Cerrahi Tedavi Yöntemleri

1- Boyun önünden yaklaşım

Boyun ön tarafında küçük bir kesi ile girilerek skopik kontrol eşliğinde hastalıklı aralıktan disk dokusunun çıkartı>


Kompikasyonlar

·   Nörolojik defisitin artması: (%1.3-3.3)

·   Kifoz ve instabilite; Daha çok laminektomi sonrası görülür.


Prognoz(Sonuç)

Sinir kökü basısı olan olgularda genellikle ağrı geçer. Kol uyuşması ve güç kaybının iyileşmesi 1-2 ay alabilir.Geç dönemde ameliyat edilen olgularda başarı oranı tedricen düşer.SSM ye bağlı omurilik basısı olan olguların çoğunda cerrahi öncesine göre düzelme görülür.Ancak tam