Yazılar

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Cerrahi tedavinin amacı, sinir üzerindeki ağrı ve kuvvetsizlik oluşturan bası ve iritasyonun ortadan kaldırılmasıdır. Fıtık materyali kanalı doldurup omuriliği ya da sinir köklerini sıkıştırarak ağrı veya fonksiyon kaybı oluşturduğunda cerrahi gerekli olacaktır. En yaygın uygulama “diskektomi” yöntemidir. Burada fıtıklaşmış (disk) kı>


Açık (basit) Diskektomi

Genel anestezi (narkoz) altında belin ortasına genel de 5 cm.in üzerinde bir kesi ile cerrah,  omurgaya ulaşır .Kemik üzerinde bir pencere açarak omurilik ve sinir dokusunun yanından hasarlı diskteki kıkırdak dokuyu çıkartır. Beyin Cerrahide son 60 yıldır uygulanan bir yöntemdir.


Mikrodiskektomi

Açık cerrahi ile benzer mantıkla yapılan bir girişimdir, ancak  operasyonun tamamı mikroskop altında ve özel aydınlatma ile yapıldığı için küçük bir cilt kesisi kullanılır. Cilt dikişi kullanılmadan kapatıldığı için halk arasında “kapalı ameliyat” diye anılır.Genellikle genel anestezi>


Endoskopik diskektomi

Transforaminal endoskopik diskektomi, açık cerrahi ya da mikrocerrahiden farklı bir girişimdir. 2-3 mm cilt kesisinden sinirlerin çıkış deliklerinden girilerek yapılır. Genellikle lokal anestezi altında uygulanır. Genellikle hastanede kalmayı gerektirmez. Hasta yüz üstü yada yan yatar pozisyonda yapılır. Endoskopik cerrahi uygulanm>


Ameliyattan Sonra

Ameliyattan sonra ameliyat bölgesinde birkaç gün geçici ağrı olbilir. Ameliyat sonrasında ameliyat sırasındaki uygulamalara bağlı olarak bacakta da geçici ağrılar olabilir. Anesteziye bağlı olarak bulantı, kusma şikayetleri olabilir. Ameliyat bölgesine bası oluşturup, kanama kontrolü yapması için bir süre sı>


Cerrahi Sonrası Beklentiler

Hastaların çoğu bel fıtığı ameliyatından çok fayda görürler. Ameliyattan sonra ameliyat bölgesinde birkaç gün geçici ağrı olabilir. Ameliyat sonrasında ameliyat sırasındaki uygulamalara bağlı olarak bacakta da geçici ağrılar olabilir. Bazı durumlarda kanama, enfeksiyon, omurilik zarında yırtılmaya bağlı be>


Cerrahi Sonrası Olası Sorunlar

Bel fıtığı cerrahisinin doğurabileceği muhtemel sorunlar arasında kanama, enfeksiyon, beyin-omurilik sıvısının akması, omurga çevresindeki toplar yada atar damarların yaralanması, sinir kökünün kendisinin yada kılıfının zedelenmesi sayılabilir. Hastaların %2-5’inde ameliyat olunan seviyeden yeniden bel fıtığı görülme ihtim>


Tedavi

Eğer şikayetlerin başlangıcı çok yeni ise, eğer ilerleyici nörolojik hasar bulguları yoksa, önce tıbbi tedavi seçeneklerinin kullanılması gerekmektedir.

Şişman hastaların öncel>


Tanı-Teşhis

Öncelikle önemli olan hastanın yakınmaları ve muayene bulgularıdır Bundan sonra radyolojik görüntüleme teknikleri gelir. Röntgen, tomografi tetkikleri yapılabilir ancak günümüzde en önemli tetkik Manyetik rezonans görüntülemedir (MRG- emar)

 1 2