Prognoz(Sonuç)

Prognoz(Sonuç)

Sinir kökü basısı olan olgularda genellikle ağrı geçer. Kol uyuşması ve güç kaybının iyileşmesi 1-2 ay alabilir.Geç dönemde ameliyat edilen olgularda başarı oranı tedricen düşer.SSM ye bağlı omurilik basısı olan olguların çoğunda cerrahi öncesine göre düzelme görülür.Ancak tam

iyileşme nadirdir. Cerrahi sonrası genellikle kötüye gidiş olmaz.

Prognozu olumsuz etkileyen faktörler:

 İleri yaş, ciddi nörolojik defisit, çoklu seviye bası, uzun süren nörolojik defisitin varlığı ve kanalın ön arka çapının belirgin darlığı, MR’da omurilik içerisindeki sinyal değişimlerinin varlığı.

 

Korunma

Boyun fıtığının tekrarlamaması veya ameliyat edilen hastalarda başka seviyeyi korumak için;

·        Ağırlık kaldırılmamalı

·        Bir kolu aşırı uzatarak iş yapılmamalı

·        Yukarı bakarak iş yapılmamalı

·        Boyun egzersizleri yapılmalı

 

İlgili Makaleler

Boyun Fıtığı Nedir?

Hazırlayıcı Faktörler Nelerdir?

Servikal Dar Kanal

Tanı -Teşhis

Tedavi

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Komplikasyonlar

Prognoz (Sonuç)

 

Facebook Twitter Print Addthis