Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

1- Boyun önünden yaklaşım

Boyun ön tarafında küçük bir kesi ile girilerek skopik kontrol eşliğinde hastalıklı aralıktan disk dokusunun çıkartılması Diskektomi yaplır. Bu boşaltılan alana kafes (cage) veya kemik greft, plak gibi metallerle desteklenebilir). Bir kısmına ise disk protezi veya kafesler konur. Çoklu seviyeli disk çıkarılırsa plaklar ilave edilir. Cerrahi sonrası 3 ile 4 hafta boyunluk tavsiye edilir.

                   Yapay Disk Protezi                                Kafes Plak                                    

 

Kafes Plak Radyoloji Görüntüsü

 

Korpektomi

İki veya daha fazla seviyede omurga cismi arkasında da bası varsa servikal korpektomi gerekir.Korpektomide komşu diskler ile beraber omurga cisminin orta 15-20 mm’lik kısmı çıkarılır.Greft uygulandıktan sonra servikal plak yerleştirilir. Plak uygulaması, uzun kemik greftlerinin yerinden çıkmasını önlemek ve kifotik deformite oluşmasını en aza indirmek açısından yararlı bir uygulamadır. Ayrıca bu uygulama, kemik greftinin taşıdığı yükü paylaşır ve greftin çökmesini veya etraftaki omurga cisimlerin içine girmesini azaltır. Cerrahi sonrası 3 ile 4 hafta boyunluk tavsiye edilir.