Tanı-Teşhis

Tanı-Teşhis

Öncelikle önemli olan hastanın yakınmaları ve muayene bulgularıdır Bundan sonra radyolojik görüntüleme teknikleri gelir. Röntgen, tomografi tetkikleri yapılabilir ancak günümüzde en önemli tetkik Manyetik rezonans görüntülemedir (MRG- emar)

MR ile %100’ e yakın oranlarda bel fıtığı tanısını koyulabilmektedir. Bazen EMG tetkiki (kaslara gelen sinir uyarılarını ölçen test) yapılması gerekebilir.

Lomber MR (Bel emarı) da normal disk ve bel fıtığı görümü

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bel Fıtığı Nedir?

Bulgular

Tanı- Teşhis

Tedavi

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Cerrahi Sonrası Beklentiler

Cerrahi Sonrası Olası Sorunlar

Açık Basit Diskektomi

Mikro Diskektomi

Endoskopik Diskektomi

Ameliyattan Sonra


Belde Kanal Darlığı

Facebook Twitter Print Addthis