Karpal Tünel Nedir ?

El parmaklarına giden median sinir bir bağ dokusu kılıfı içinden geçer bu kılıfa tünele benzediği için karpal tünel denir. Bu tünel çok kullanılmaya ve kireçlenmeye bağlı olarak kalınlaşır ve içinden geçen siniri sıkıştırır.